Λίγα λόγια για την αναγκαιότητα ύπαρξης συστήματος
Sales Force Automation

Η ικανοποίηση των πελατών στη φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και την βιομηχανία της αισθητικής συνδέεται άρρηκτα με την ταχύτητα, την ακρίβεια αλλά και την αποτελεσματικότητα του χρόνου απόκρισης της εταιρείας. Αυτό απαιτεί οι σύγχρονες εταιρείες να έχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληροφοριών που να καλύπτει τη βασική επικοινωνία με τους εταίρους (ιατρούς, φαρμακοποιούς, κέντρα αισθητικής) ενώ παράλληλα να υποστηρίζει εσωτερικά το Τμήμα Πωλήσεων, επιτρέποντας στο προσωπικό να έχει πρόσβαση σε ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σε εύλογο χρόνο.

Ένα τέτοιο σύστημα, επιτρέπει επίσης σε μια εταιρεία να προσδιορίζει τις άμεσες αλλά και πιο μακροπρόθεσμες τάσεις σχετικά με τα προϊόντα της, τις ανάγκες κάλυψης συγκεκριμένων τομέων με βάση δημογραφικές πληροφορίες για τους επαγγελματίες υγείας και ευεξίας, ενώ παράλληλα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της σχέσης πωλητών-πελατών καθιστώντας πιο εύκολη τη διαδικασία αξιολόγησης αλλά και βελτίωσης των επιδόσεων αυτών. Η δυνατότητα δε απολογισμού και στατιστικών, μπορεί να παρέχει στρατηγική πληροφόρηση στο Τμήμα Πωλήσεων, αναφορικά με τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ανησυχίες των επαγγελματιών σε σχέση με την εταιρεία, τα προϊόντα της και κατ’επέκταση τη μεταξύ τους συνεργασία.

Σε ένα web-based σύστημα, όπως το Sigma Sales Force Management System, η πληροφορία ενημερώνεται συνεχώς με τα δεδομένα που μπορεί να καταχωρούνται ταυτόχρονα από διάφορες πλευρές, με σκοπό να κάνει πιο εύκολη, γρήγορη αλλά και αποτελεσματική τη διαχείριση μεγάλου όγκου πωλήσεων μιας εταιρείας, να βοηθήσει την επαναληψιμότητα των παραγγελιών αλλά και τη διαχείριση και εποπτεία μικρών και μεγάλων ομάδων πωλητών.

Τέλος, δεδομένου ότι οι πωλήσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών και ενεργειών του Τμήματος Μάρκετινγκ κάθε εταιρείας του χώρου, ένα αξιόπιστο σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους μάρκετινγκ, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τελικά στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.