Λύσεις για…


Το Sigma Sales Management System αποτελεί μια ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα εξειδικευμένη λύση υποστήριξης των εταιρειών στο χώρο του φαρμάκου, των OTC και των Medical Devices.

Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των «εν κινήσει» στελεχών των εταιρειών αυτών, αποτελώντας ένα δυνατό εργαλείο οργάνωσης, παρακολούθησης αλλά και ενίσχυσης των πωλήσεων.

Παράλληλα, αποτελεί τον πιστό σύμβουλο της Διεύθυνσης Marketing και Πωλήσεων κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων καθώς και κατά το σχεδιασμό στρατηγικής.

Το Sigma Sales Management System προορίζεται για:

Συνεργάτες Επιστημονικής Ενημέρωσης

Το Sigma Sales Management System αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης και παρακολούθησης ιατρικών επισκεπτών με δυνατότητες όπως:
 • Δημιουργία και έλεγχος πλάνου επισκέψεων
 • Ταχύτατη καταχώρηση αποτελεσμάτων επίσκεψης
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων επισκέψεων
 • Πλήρης καταγραφή κύκλου επισκέψεων
 • Ενημέρωση και αξιολόγηση ιατρών/επισκέψεων
 • Διαχείριση στοιχείων ιατρών/ομάδων ιατρών
 • Διαχείριση στοιχείων νοσοκομείων/κλινικών/ιδιωτικών ιατρείων
 • Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων
 • Εύκολη και γρήγορη διαχείριση τομέα
 • Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων ανταγωνισμού
 • Δυνατότητα online παραγγελιοληψίας
 • Ιστορικό ενημέρωσης και αξιολόγησης επισκέψεων
 • Παρακολούθηση στοιχείων συνταγογράφισης
 • Παρακολούθηση σκευασμάτων ανά ειδικότητα/ιατρό
 • On-line και off-line σύνδεση
 • GPS routing/tracking system
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη, 09:00-21:00
 • Άμεση πρόσβαση σε ένα απόλυτο φιλικό περιβάλλον, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε συσκευής (smartphone, tablet, PC)

Πωλητές Φαρμακείου

Το Sigma Sales Management System αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης, διαχείρισης αλλά και παρακολούθησης των εργασιών των πωλητών φαρμακείου, με δυνατότητες όπως:
 • Δημιουργία και έλεγχος πλάνου επισκέψεων
 • Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων
 • Εύκολη και γρήγορη διαχείριση τομέα
 • Διαχείριση στοιχείων φαρμακείων/φαρμακοποιών
 • Δυνατότητα online παραγγελιοληψίας
 • Διαχείριση στόχων και απολογισμού πωλήσεων
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων επισκέψεων
 • Ιστορικό ενημέρωσης και αξιολόγησης επισκέψεων
 • Δυνατότητα καταγραφής στοιχείων ανταγωνισμού
 • On-line και off-line σύνδεση
 • GPS routing/tracking system
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη, 09:00-21:00
 • Άμεση πρόσβαση σε ένα απόλυτο φιλικό περιβάλλον, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε συσκευής (smartphone, tablet, PC)

Εκτέλεση Γνωματεύσεων Επιθεμάτων

Σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΠΥΥ, γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των επιθεμάτων κατάκλισης, ενώ μαζί με το παραπεμπτικό οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στον ΕΟΠΥΥ και φωτογραφία της περιοχής του έλκους του ασθενή, που έχει πρόβλημα λόγω κατάκλισης. Σκοπός είναι η δημιουργία αρχείου με το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενούς αλλά και μιας αντικειμενικής βάσης δεδομένων, προκειμένου οι αρμόδιοι του ΕΟΠΥΥ, μαζί με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντω, να αξιολογούν την ποσότητα και το είδος των επιθεμάτων ανά προϊόν και εταιρεία.

Η SIGMASOFT, για άλλη μια φορά πρωτοπορεί στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας και εξελίσσει το Sigma Sales Management System, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο για τη συνταγογράφηση των επιθεμάτων κατάκλισης καθώς και την προσκόμιση φωτογραφιών του έλκους του ασθενή για την έγκριση της γνωμάτευσης.

Το Sigma Sales Management System, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των Ιατρικών Επισκεπτών που καλούνται να εκτελέσουν γνωματεύσεις επιθεμάτων κατάκλισης, προσφέροντας επιπλέον δυνατότητες, όπως:
 • Δημιουργία πλήρους καρτέλας ασθενούς
 • Καταχώρηση Γνωμάτευσης
  - Στοιχεία γνωμάτευσης
  - Στοιχεία συνταγογραφούντα ιατρού
  - Στοιχεία ασθενή
  - Στοιχεία επιθεμάτων
  - Στοιχεία θεραπείας
 • Καταχώρηση φωτογραφιών
  - Φωτογραφίες τραύματος
  - Φωτογραφίες γνωμάτευσης
  - Φωτογραφίες βιβλιαρίου ασθενή
 • Στατιστική πληροφόρηση
  - Γνωματεύσεις ανά ασθενή
  - Γνωματεύσεις ανά συνταγογραφούντα Ιατρό
  - Γνωματεύσεις ανά επίθεμα
 • Δημιουργία και έλεγχος πλάνου επισκέψεων
 • Ταχύτατη καταχώρηση αποτελεσμάτων επίσκεψης
 • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων επισκέψεων
 • Πλήρης καταγραφή κύκλου επισκέψεων
 • Διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων
 • Ιστορικό ενημέρωσης και αξιολόγησης επισκέψεων
 • On-line και off-line σύνδεση
 • GPS routing/tracking system
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη, 09:00-21:00
 • Άμεση πρόσβαση σε ένα απόλυτο φιλικό περιβάλλον, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε συσκευής (smartphone, tablet, PC)

Διεύθυνση Πωλήσεων – Μαρκετινγκ

Το Sigma Sales Management System καταγράφοντας την πλήρη δραστηριότητα των στελεχών στο πεδίο, καταφέρνει να «γεφυρώσει» τις πληροφορίες που επεξεργάζονται τα στελέχη αυτά, ώστε με εύκολο και δομημένο τρόπο να παρουσιάζονται στη διοίκηση.

Μεταξύ άλλων, προσφέρει:
 • Αποκλειστική διαχείριση πελατολογίου και τομέων
 • Έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων κύκλου επισκέψεων
 • Προβολή στόχων και απολογισμού πωλήσεων
 • Διαχείριση στόχων πωλήσεων ανά πωλητή
 • Στατιστική ανάλυση αποδοτικότητας επισκέψεων
 • Δυνατότητα φιλτραρίσματος
  (χρονικό διάστημα, γεωγραφικές περιοχές, πωλητές, κατηγορίες προϊόντων)
  και εξαγωγή των σχετικών αναφορών, απαραίτητων για το σχεδιασμό στρατηγικής
  και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων από τη Διεύθυνση Πωλήσεων
 • Online επιθεώρηση πωλητών
 • GPS tracking system
 • Διαχείριση δρομολογίων ανά πωλητή
 • Custom προσαρμογή στις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις
 • Άμεση πρόσβαση σε ένα απόλυτο φιλικό περιβάλλον, κάνοντας χρήση οποιασδήποτε συσκευής (smartphone, tablet, PC)
 • Δυνατότητα εγκατάστασης on-Premise & Cloud
 • Καθημερινή τεχνική υποστήριξη, 09:00-21:00